Vmart

Trung tâm phân phối thực phẩm an toàn

Vmart
Việt Nam Việt Nam
1900.9426

Chính sách bảo mật

1. Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách này giải thích nguyên tắc bảo mật cho http://trungtamthucphamantoan.com/ và dịch vụ được cung cấp bởi Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đã chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web khác liên quan đến trên trang web của chúng tôi.

2. Thu Thập Thông Tin Khách Hàng

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sẽ không bán hoặc tiết lộ tên, địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi được quy định trong chính sách này.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn có thể yêu cầu thêm thông tin, chẳng hạn như thông tin hóa đơn và thanh toán (bao gồm cả địa chỉ thanh toán, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng), số điện thoại, một địa chỉ. Thông tin thẻ tín dụng trên một tài khoản có thể được lưu trữ và sử dụng cho mục đích thanh toán.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sẽ tự động ghi nhận lại một số thông tin từ trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, chẳng hạn như địa chỉ IP, cookie và dữ liệu về các trang bạn truy cập vào trang web thông qua việc sử dụng các tập tin đăng nhập được cung cấp bởi bên thứ ba đối tác theo dõi tiện ích của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi phân tích và hiểu làm thế nào trang web hoạt động phục vụ khách hàng và người tham quan, và cung cấp một trải nghiệm cá nhân cho các thành viên và khách tham quan.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn có thể nhận hoặc thu thập thông tin (ví dụ: địa chỉ email) về một người chưa là khách hàng đăng ký Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn trong kết nối với các tính năng Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn tới: Một người không phải khách hàng nhận bản tin Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn hoặc người không phải khách hàng yêu cầu Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn gần họ.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sử dụng các thông tin được mô tả trong chính sách này để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, lập hóa đơn và thanh toán, cho mục đích nhận dạng và xác thực, liên lạc với các thành viên hoặc các bên quan tâm và nghiên cứu chung và báo cáo tổng hợp.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sử dụng các thông tin được mô tả trong chính sách này để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, lập hóa đơn và thanh toán, cho mục đích nhận dạng và xác thực, liên lạc với các thành viên hoặc các bên quan tâm và nghiên cứu chung và báo cáo tổng hợp.

3. Kiểm Soát Thông tin Của Bạn

Chúng tôi muốn bạn có thể kiểm soát thông tin của bạn, vì vậy Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn cung cấp cho bạn lựa chọn việc cung cấp, chỉnh sửa hoặc loại bỏ các thông tin nhất định.

Bạn có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn của bạn bất cứ lúc nào, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Vì những lý do khác nhau, Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn có thể liên lạc với bạn về các dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của bạn. Một số các thông báo được yêu cầu, tin nhắn giao dịch liên quan đến khách hàng. Các tin nhắn khác là không cần thiết, chẳng hạn như các bản tin của chúng tôi, và bạn có thể kiểm soát các tin nhắn tùy chọn mà bạn nhận được bằng cách thay đổi các thiết lập của bạn trong tài khoản của mình.

Nếu bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn hoặc nhận tin nhắn dịch vụ liên quan, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

4. Thông Báo Từ Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn

Để hoàn thành đơn đặt hàng và giữ cho bạn biết thông báo, Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sẽ liên lạc với bạn. Thông thường, thông báo được gửi bằng thư điện tử và tin nhắn SMS, và mỗi tài khoản được yêu cầu cung cấp một địa chỉ email có hiệu lực và số điện thoại trong hồ sơ để có thể nhận tin nhắn. Trong một số trường hợp, Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn có thể liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc thư để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và các tính năng bạn thấy quan tâm hoặc cung cấp cho bạn sự hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể cập nhật thông tin liên lạc của bạn trong việc thiết lập tài khoản của mình.

Một số thông báo từ Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn là những dịch vụ liên quan và cần thiết cho khách hàng. Ví dụ về các tin nhắn dịch vụ liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn: một email chào mừng / xác nhận khi bạn đăng ký tài khoản, xác nhận đơn đặt hàng, hoặc liên lạc với nhóm hỗ trợ của Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn. Các thông điệp này không phải là quảng cáo. Bạn không thể chọn không nhận thông báo dịch vụ liên quan đến từ Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn, trừ khi bạn đóng tài khoản của bạn.

Là một khách hàng, Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn cũng có thể gửi các thông báo liên quan đến một số tính năng trên trang web hoặc hoạt động của bạn. Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn cũng có thể gửi cho bạn tin tức hay cập nhật về những thay đổi hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Theo mặc định, khách hàng sẽ nhận được các thông báo qua email.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn cung cấp các bản tin email tùy chọn. Khi bạn đăng ký một tài khoản, hoặc chọn để đăng ký, bạn sẽ nhận được bản tin từ chúng tôi. Bản tin có sẵn cho cả khách hàng và không phải khách hàng. Khách hàng có thể đăng ký hoặc hủy đăng ký từ các bản tin tùy chọn trong cài đặt tài khoản của bạn hoặc bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong email bản tin. Không phải khách hàng có thể đăng ký bằng cách cung cấp một địa chỉ email. Không phải khách hàng có thể hủy đăng ký từ các bản tin bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong email bản tin.

5. Thông Tin Gì Chúng Tôi Chia Sẻ

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sẽ không bao giờ bán hoặc tiết lộ tên, địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi được quy định trong chính sách này.

Là một phần của việc mua sắm từ các nhà sản xuất trên trang web của chúng tôi, Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin giữa hai thành viên tham gia giao dịch. Là một phần của quá trình mua hàng, các nhà sản xuất bạn mua sẽ nhận được tên, địa chỉ email, và số điện thoại, hoặc các thông tin khác, chẳng hạn như ngày đặt hàng, để hỗ trợ trong việc thực hiện đơn hàng của bạn.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba để thực hiện theo một trát hầu tòa hoặc yêu cầu pháp lý khác, hoặc khi chúng tôi tin rằng những tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật; ngăn chặn thiệt hại vật chất sắp xảy ra hoặc tổn thất tài chính; hoặc điều tra hoặc có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, hoặc vi phạm "Điều khoản và Điều kiện” Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sử dụng các công ty khác và những thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi, và chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn hoàn thành đơn đặt hàng, xử lý thanh toán, xử lý tranh chấp thanh toán và các bộ thu thập, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và cung cấp các dịch vụ khách hàng.

Trong một số trường hợp, Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn có thể chọn mua hoặc bán tài sản. Trong các loại giao dịch, thông tin thành viên thường là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển giao. Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và áp dụng chính sách bảo mật khác nhau.

Khi bạn tải một trang trên Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn rằng có một plug-in xã hội từ một trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như nút “Thích” hoặc “Gửi”, bạn cũng đang tải nội dung từ các trang web của bên thứ ba. Trang web đó có thể yêu cầu các tập tin cookie trực tiếp từ trình duyệt của bạn. Những tương tác này phụ thuộc vào các chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi chỉ có thể nói cho chính mình; chính sách này không áp dụng đối với hoạt động của các bên thứ ba mà Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc cá nhân mà Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn không sử dụng hoặc quản lý. Nếu bạn cung cấp thông tin của bạn cho người khác vào Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn hoặc trên Internet, các quy tắc khác nhau có thể được áp dụng cho việc sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin bạn cung cấp cho họ.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn của không kiểm soát các chính sách bảo mật của bên thứ ba, và bạn phải tuân theo chính sách bảo mật của các bên thứ ba, nếu có. Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật, an ninh của các trang web khác trên Internet, ngay cả những kết nối đến hoặc từ trang web Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn. Chúng tôi khuyến khích các bạn đặt câu hỏi trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người khác.

Chúng tôi có quyền chuyển thông tin (bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn) cho bên thứ ba trong trường hợp bán, sáp nhập, thanh lý, tiếp quản hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc đáng kể tất cả các tài sản của công ty chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba đồng ý tuân thủ các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi và chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn sẽ được thông báo trong trường hợp có bất kỳ chuyển nhượng và bạn sẽ được dành một cơ hội để hủy lựa chọn.

6. Công Nghệ Cookies & Tracking

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sử dụng một loạt các công nghệ để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách mọi người sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn hợp tác với các dịch vụ của bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ theo dõi khác nhau, như cookie của trình duyệt hoặc cookie Flash, để cung cấp dịch vụ hoặc tính năng nhất định. Những công nghệ này cho phép đối tác nhận ra máy tính của bạn mỗi khi bạn truy cập vào Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn, nhưng không cho phép truy cập vào thông tin cá nhân từ Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn. Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các công nghệ của bên thứ ba, và họ không được áp dụng bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.

7. Duy Trì Dữ Liệu

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sẽ giữ lại thông tin của bạn cho đến khi nào là cần thiết hoặc tài khoản của bạn đang hoạt động hoặc cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ. Nếu bạn không còn muốn Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ, bạn có thể đóng tài khoản của bạn. Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn nếu cần thiết để cải thiện trải nghiệm của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, phù hợp với thực thi pháp luật và giải quyết tranh chấp.

Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về bất cứ thay đổi hoặc yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, và phù hợp với nghĩa vụ của mình theo luật bảo vệ dữ liệu địa phương, chúng tôi có thể cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn cho phù hợp.

8. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét lại theo định kỳ. Chúng tôi sẽ liên lạc thay đổi bằng cách đăng một thông báo trên trang web. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, bạn sẽ được thông báo ở đây, qua email, hoặc những nơi khác Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm An Toàn xét thấy thích hợp.

Quý khách hàng cần biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 19009426

Website: http://trungtamthucphamantoan.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamthucphamantoan.vn/

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Xuân Khoát, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú

DANH SÁCH CỬA HÀNG

©2017 - Thực phẩm sạch Vmart