Vmart

Trung tâm phân phối thực phẩm an toàn

Vmart
Việt Nam Việt Nam
1900.9426

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ số lượng : 6 người mô tả ghi chép sổ sách, quan sát xe ra vào khu vực cửa hàng giữ an ninh cho khu vực kinh doanh yêu cầu nam từ 20 đến 40 tuổi. không tiền án tiền...
2017-10-19 02:29:05

Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng số lượng: 40 người ( 20 nam và 20 nữ) mô tả công việc thực hiện công việc bán hàng. tư vấn, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp vệ sinh, trưng bày sản...
2017-10-19 02:26:56

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh số lượng cần tuyển: 05 người. mô tả công việc giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của vmart tới khách hàng. xác định khách hàng tiềm năng, tìm kiếm và tiếp cận...
2017-10-19 02:28:27

DANH SÁCH CỬA HÀNG

©2017 - Thực phẩm sạch Vmart